Gå til hoved-indhold

Danmark og Holocaust - Oktober 1943 - Historieseminar

11/10/23

11. oktober 2023

Historieseminar

Historierne om oktober 1943 er mange. De handler om flugt og eksil, om arrestation, deportation og fangenskab. Og om overlevelse. På dette seminar undersøger vi Oktober ’43 via forskellige historiske nedslag og kommer med konkrete bud på, hvordan emnerne kan integreres i undervisningen.

Seminaret er henvendt historielærere på ungdomsuddannelserne. Deltagelse er gratis og inkluderer frokost. Tilmelding er nødvendig.


I oktober 1943 indledte den tyske besættelsesmagt forfølgelsen af de danske jøder, som i tusindtal måtte flygte fra deres hjem og forsøge at nå til Sverige. Omkring 500 af dem nåede ikke i sikkerhed og blev arresteret og deporteret til Theresienstadt. Historierne om oktober 1943 er mange. De handler både om flugt og eksil, men også om arrestation, deportation og fangenskab. Og ikke mindst handler de om overlevelse, hvilket gør Danmark og Holocaust til en undtagelse. For i de fleste andre europæiske lande betød Holocaust udslettelsen af hele jødiske samfund, men i Danmark overlevede 99 % af jøderne.

På dette seminar undersøger vi denne undtagelse via forskellige historiske nedslag:

Hvad betød samarbejdspolitikken for jødernes vilkår i Danmark? Hvordan og hvorfor blev det jødiske samfund advaret før jødeaktionen? Hvorfor tilbød Sverige asyl til de danske jøder? Hvad gjorde, at den danske befolkning var villig til at hjælpe jødiske medborgere? Hvordan var eksilet i Sverige? Hvad skete der med dem, der blev deporteret til Theresienstadt? Hvilke vilkår levede de under - og hvordan overlevede de? Og hvad skete der, da krigen var slut? Hvad havde de danske jøder at vende hjem til og hvilken modtagelse fik de? Hvilke spor trækker historien i dag?

Seminaret arrangeres af Humanity in Action Danmark i samarbejde med DIIS og UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole i regi af projekt 'Opkvalificering af undervisere med henblik på at fremme undervisning og erindring om Holocaust og andre folkedrab i grundskolen og på ungdomsuddannelserne'.

Seminaret afvikles som led i markeringen af 80-året for de danske jøders flugt til Sverige.

Seminaret er henvendt historielærere på ungdomsuddannelserne og sætter også fokus på konkrete forslag til, hvordan emnerne kan integreres i undervisningen. 

→ Læs mere om arrangementet her

Program for dagen
 • Kl. 9.30-10.00: Der serveres kaffe og te.
 • Kl. 10.00 – 10.15: Velkomst og introduktion v/ Anders Jerichow
 • Kl. 10.15-11.00: Landsmænd - hvordan de danske jøder undgik nazisternes forfølgelse og deportation i oktober 1943 v/ Bo Lidegaard
 • Kl. 11.00-11.45: Flugt, eksil og hjemkomst - de danske jøders oplevelse af flugten, livet som flygtning i Sverige og tilværelsen efter hjemkomsten i 1945 v/ Sofie Lene Bak
 • Kl. 11.45-12.30: Der serveres en let frokost
 • Kl. 12.30-13.15: De danske jøder i Theresienstadt v/ Silvia Goldbaum Tarabini
 • Kl. 13.15-14.00: Oktober 1943 i klasselokalet v/ Solvej Berlau og Stine Thuge. Oplægget vil præsentere måder at arbejde med emnet på, herunder et undervisningsforløb med modulplaner, undervisningsaktiviteter og øvelser rettet mod elever på ungdomsuddannelserne.
 • 14.00-14.15: Kaffepause
 • Kl. 14.15-15.30: Præsentation af nye film til undervisningsbrug:
 • “Stemmer i Stilheden” (Humanity in Action 2023) om familien Melchiors flugt i oktober 1943 og "Hyrdebrevet", Casper Høyberg og Ulrik Gutkins film om biskop Fuglsang-Damgaard og de danske biskoppers protester mod jødeforfølgelserne i oktober 1943.
 • Kl. 15.30-15.45: Afrunding, sidste spørgsmål og tak for i dag.
 
Om oplægsholderne

Anders Jerichow: Formand for Undervisningsministeriets referencegruppe, der skal fremme undervisning og erindring om Holocaust og andre folkedrab, tidligere formand for Humanity in Action Danmark.

Bo Lidegaard: Dr.Phil., historiker, tidligere chefredaktør på dagbladet Politiken og forfatter til en lang række bøger, heriblandt "Landsmænd. De danske jøders flugt i oktober 1943" (2013).

Sofie Lene Bak: Phd., lektor ved KU, SAXO-instituttet samt forfatter til en række bøger om Danmark og Holocaust heriblandt "Ikke noget at tale om" (2010) samt "Da krigen var forbi. De danske jøders hjemkomst efter besættelsen" (2012).

Silvia Goldbaum Tarabini: Phd., forfatter til en række artikler om de danske fangers ophold i ghetto Theresienstadt samt bøgerne "The Jews of Denmark in the Holocaust: Life and Death in Theresienstadt Ghetto" (2021) og "Danske jøders liv og død i Theresienstadt" (udkommer september 2023).

Solvej Berlau: Gymnasielærer på Slagelse Gymnasium. 

Stine Thuge: National programchef i Mellemfolkeligt Samvirke.

Stine Thuge og Solvej Berlau har arbejdet mere end 10 år med undervisning om folkedrab på DIIS. Sammen er de forfattere til en ny undervisningsbog "Vejen til folkedrab. Før, under og efter Holocaust" (2023).

Dato: 11. oktober 2023 kl. 9.30-15.30

Sted: DIIS - Dansk Institut for Internationale Studier, Gl. Kalkbrænderivej 51A, 2100 København Ø (lige ved Nordhavn Tog- og Metrostation)

Sprog: Dansk

Pris: Deltagelse er gratis og inkluderer frokost. Tilmelding er nødvendig → klik her

Arrangør: Seminaret arrangeres af Humanity in Action Danmark i samarbejde med DIIS og UCL Erhvervsakademi

Tilbage